Therapi Galwedigaethol mewn Rhiwmatoleg

Beth yw Rhiwmatoleg?

Rhiwmatoleg yw’r rhan o Ofal Iechyd sy’n helpu pobl gyda phroblemau yn ymwneud â’r cyhyrau, y cymalau a’r esgyrn. Mae’r rhain yn gallu cael eu hachosi gan broblemau gyda’r system imiwnedd, llid, haint neu ddirywiad. Mae meinweoedd meddal, cymalau, cartilag esgyrn, tendonau, gewynnau a chyhyrau yn gallu cael eu heffeithio.

Y cyflyrau mwyaf cyffredin sy’n cael eu gweld mewn Rhiwmatoleg yw Osteoarthritis, Arthritis Rhiwmatoid , Arthritis Psoriatig a Spondylitis Ankylosing. 

Beth mae Therapyddion Galwedigaethol Rhiwmatoleg yn ei wneud?

Nod Therapi Galwedigaethol mewn Rhiwmatoleg yw gweithio ochr yn ochr â phobl i’w helpu i reoli eu gweithgareddau bob dydd boed hynny ar gyfer gwaith, y cartref, gofal personol neu hamdden. Rydyn ni’n gallu eich helpu i addasu i newidiadau yn eich bywyd, er mwyn atal colli gweithrediad a gwella neu gynnal eich lles.

Ein nod yw eich cefnogi i gynnal neu wella gweithrediad eich dwylo trwy gyngor gofal ar y cyd, ymarfer corff a sblintio. 

Rydyn ni’n gallu eich helpu i ddod o hyd i ffyrdd gwell o wneud pethau sy’n lleihau unrhyw symptomau ac atal anafiadau pellach neu anabledd a’ch cefnogi i reoli eich blinder, poen a hwyliau hefyd.

Mae ein Therapyddion Galwedigaethol wedi cynhyrchu cyfres o fideos gydag awgrymiadau ac egwyddorion am sut i reoli tasgau bob dydd fel torri llysiau ac agor jariau, gan warchod eich cymalau.

Cliciwch ar y dolenni isod er mwyn gweld y rhain. 

Opening a tin with a special tin opener

Ydw i’n gallu cyfeirio fy hunan at wasanaeth Therapi Galwedigaethol Rhiwmatoleg?

Mae Rhiwmatolegwyr Ymgynghorol a nyrsys Rhiwmatoleg Arbenigol Glinigol yn gallu cyfeirio cleifion at ein gwasanaeth.

Maer Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol Rhiwmatoleg wedii leoli yn Ysbyty Athrofaol Llandochau.  

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content