Therapi Llaw

Mae’r Tîm Therapi Dwylo yng Nghaerdydd yn cynnwys Ymgynghorwyr, Therapyddion Galwedigaethol a Ffisiotherapydd.

Mae’r tîm yn trin cleifion sydd wedi cael damwain / anaf neu gyflwr sy’n effeithio ar y dwylo.

Group of adults

Mae gennym ddau safle therapi wedi’u lleoli yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd ac Ysbyty Athrofaol Llandochau.

Weithiau byddwn yn teimlo gwendid yn y dwylo, yn enwedig wrth fynd yn hŷn. Mae rhai pethau y gallwn ni eu gwneud i helpu ein hunain. Mae ymarferion cryfhau ysgafn yn cadw ein cyhyrau’n weithredol ac yn gryf. Beth am roi cynnig ar y fideos isod i weld a yw’r rhain yn helpu?

Os oes gennych chi unrhyw bryderon penodol – neu os nad yw’r ymarferion yn eich helpu, efallai y byddai’n werth i chi siarad â’ch meddyg teulu sy’n gallu eich cyfeirio at ein tîm i gael cyngor mwy penodol.

Cliciwch isod i weld fideos ac adnoddau i’ch helpu chi i gynnal a gwella symudiad a chryfder yn eich dwylo ac ymdopi gyda thasgau bob dydd. 

Dwi angen help gyda...

Atgyfeirio
Os ydych chi angen asesiad ffurfiol, gwnewch apwyntiad gydach meddyg teulu er mwyn cael eich cyfeirio at y gwasanaeth Therapi Llaw. 

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content