Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cael y gorau o’ch diwrnod

Dyma ail sesiwn y rhaglen orthopedeg Paratoin Dda.

Beth sy’n gallu helpu?

Yn y sesiwn hon o’r Rhaglen Orthopedeg Paratoi’n Dda, rydym yn meddwl am ffyrdd doethach o gyflawni pethau drwy weithio wrth eich pwysau. Yn hytrach na bod poen yn eich rheoli, rydych chi’n gallu teimlo fel bod gennych chi fwy o reolaeth, sy’n eich helpu i gael y gorau o’ch diwrnod.

Beth yw gweithio wrth eich pwysau?

Mae gweithio wrth eich pwysau yn dechneg sy’n cael ei dysgu i helpu pobl i ymdopi â phoen.

Y cam cyntaf yw cydnabod pa weithgareddau rydych chi’n eu gwneud bob dydd sy’n aml yn achosi i chi deimlo’n flinedig. Ar ôl i chi nodi’r rhain yna rydych chi’n gallu mynd ati i newid y ffordd rydych chi’n gwneud y pethau hyn a rhoi’r strategaethau canlynol ar waith i helpu.

  • Trefnwch eich hun a chael gwared ar annibendod. 
  • Cadwch bethau o fewn cyrraedd. 
  • Cadwch bethau yn yr un lle bob amser – er mwyn osgoi treulio amser ac egni yn chwilio amdanyn nhw.   
  • Cynlluniwch eich diwrnod fel bod gennych chi amser i wneud y pethau rydych chi eisiau eu gwneud fwyaf.
  • Ceisiwch flaenoriaethu tasgau sy’n bwysig neu’n hanfodol. 
  • Os oes angen, gofynnwch am help gan deulu, ffrindiau neu gymdogion. 
  • Cymerwch eich amser 
  • Cymerwch seibiant bob hyn a hyn yn ystod tasg. 

Ymunwch â ni yn y Rhaglen Orthopedeg Paratoin Dda i drafod y cynnwys hwn ymhellach ac i ddysgu sut y gallwch chi fanteisio ir eithaf ar eich diwrnod.

Manylion Cyswllt

Ffôn: 07971 980 219   
E-bost: cavtando.physio@wales.nhs.uk

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content