Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Byw’n Iach

Dyma bedwaredd sesiwn y Rhaglen Orthopedeg Paratoin Dda.

Mae ambell ymddygiad ac arfer yn gallu cael effaith sylweddol ar eich iechyd.  

Yn y sesiwn hon rydym yn siarad am sut mae gwneud newidiadau bach, cadarnhaol yn gallu bod o fudd mawr a’ch helpu i fyw bywyd hirach ac iachach. Mae hyn yn arbennig o bwysig pan fyddwch chi’n paratoi ar gyfer llawdriniaeth, i’ch gwneud yn fwy heini, yn gryfach ac yn fwy parod yn seicolegol ar gyfer y llawdriniaeth.   

Mae ambell ymddygiad rydych chi’n gallu eu newid er gwell, er enghraifft:   

  • Ysmygu llai neu stopio ysmygu 
  • Symud mwy ar eich corff  
  • Bwyta bwydydd iach  
  • Lleihau faint o alcohol rydych chi’n ei yfed  
  • Cael yr holl frechiadau perthnasol 

Ymunwch â ni yn y Rhaglen Orthopedeg Paratoi’n Dda i drafod y cynnwys hwn ymhellach a sut i fyw’n iachach. 

Manylion Cyswllt

Ffôn: 07971 980 219   
E-bost: cavtando.physio@wales.nhs.uk

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content