Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Beth sy’n digwydd ar ôl i chi adael yr ysbyty?

Byddwch chi’n cael rhif cyswllt y ward pan fyddwch chi’n gadael yr ysbyty. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, pryderon neu broblemau, mae croeso i chi ffonio’r ward. Gall y ffisios, y nyrsys a’r therapyddion galwedigaethol eich cynghori beth i’w wneud. Y rhif cyswllt ar gyfer y staff therapi ward yw 02921 825807. 

Ymarferion

Mae’n bwysig parhau i wneud eich ymarferion a chynyddu’n raddol faint rydych chi’n gerdded yn ystod y dydd. Pan fyddwch chi’n teimlo’n barod, dechreuwch ddefnyddio un o’r baglau yn lle dwy. Byddem yn argymell defnyddio’r un fagl ar yr ochr arall i’r goes sydd wedi derbyn y llawdriniaeth. Mae hyn yn sicrhau eich bod yn fwy cytbwys.  

Mae mwy o wybodaeth am ddefnyddio cymhorthion cerdded yma yn ogystal â chanllawiau ar sut i fynd i fyny ac i lawr y grisiau.

Rhoi cymhorthion ac offer yn ôl

Os cawsoch chi fenthyca offer (er enghraifft, offer i godi oddi ar y toiled, baglau), pan na fyddwch yn eu defnyddio ar ôl eich llawdriniaeth, trefnwch i’w dychwelyd er mwyn i rywun arall gael eu defnyddio.  

Apwyntiadau Dilynol

Daliwch i fynychu eich apwyntiadau dilynol nes eich bod chi a’r tîm adsefydlu yn hyderus y gallwch chi symud ymlaen i’r ‘camau nesaf’.  

Bydd eich tîm adsefydlu yn siarad â chi am y ‘camau nesaf’ a sut y gallwch chi barhau i gael y gorau o’ch pen-glin newydd. Mae’r opsiynau’n cynnwys mynd i ddosbarthiadau canolfannau hamdden, grŵp rhithwir a grŵp cymorth.

Manylion Cyswllt

Ffôn: 07971 980 219   
E-bost: cavtando.physio@wales.nhs.uk

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content