Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Dweud Mwy

Dyma sesiwn olaf y Rhaglen Orthopedeg Paratoi’n Dda.

Yn y sesiwn hon bydd rhywun sydd wedi cael llawdriniaeth pen-glin newydd yn dod i sgwrsio â ni. 

Dyma gyfle i chi ofyn cwestiynau i’r tîm ac i rywun sydd wedi bod drwy lawdriniaeth i gael pen-glin newydd.  

Byddwch chi’n clywed sut beth yw hi mewn gwirionedd a chael awgrymiadau a chyngor er mwyn paratoi ac adfer ar ôl eich llawdriniaeth.   

Ymunwch â ni ar gyfer y Rhaglen Orthopedeg Paratoi’n Dda i drafod y cynnwys hwn ymhellach a sut i baratoi’n dda.

Manylion Cyswllt

Ffôn: 07971 980 219   
E-bost: cavtando.physio@wales.nhs.uk

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content