Therapi Galwedigaethol mewn Meddygaeth yn Ysbyty Dewi Sant

Mae Tîm Therapi Galwedigaethol Ysbyty Dewi Sant yn darparu gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ar draws tair ward feddygol: wardiau Rhydlafar, Lansdowne ac Elizabeth.

Mae unigolion sy’n cael eu derbyn i’r wardiau fel arfer dros 65 oed ac yn cael eu derbyn ar gyfer adsefydlu cleifion mewnol o ysbytai eraill pan fyddant yn sefydlog yn feddygol.

Rydym yn gweithio gydag unigolion ag ystod amrywiol o gyflyrau meddygol gan gynnwys cyflyrau cronig, dementia a nam gwybyddol yn ogystal â’r rhai sydd angen gofal diwedd oes. Fel gwasanaeth adsefydlu ein nod yw atal dirywiad mewn iechyd a gweithgareddau bywyd bob dydd, cynyddu annibyniaeth ac ailgyflwyno arferion a rolau dyddiol.

Rydym yn gallu rhoi cymhorthion ac offer yn dilyn asesiad arbenigol a gallwn atgyfeirio i wasanaethau cymunedol ar gyfer adsefydlu parhaus a chymorth ar ôl rhyddhau.

 

Atgyfeirio: Gwneir atgyfeiriadau i’r tîm gan aelodau tîm amlddisgyblaethol pan fo unigolyn yn glaf mewnol yn Ysbyty Dewi Sant.

Cyfeiriad:
Ysbyty Dewi Sant, Cowbridge Road East, Treganna, Caerdydd, CF11 9XB

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content