Cwyr Clustiau

Mae cwyr yn secretiad pwysig a naturiol a geir yn y glust. Mae cwyr yn helpu i ddiogelu’r glust rhag bacteria, gan helpu i atal heintiau.

Fel arfer, mae cwyr clustiau’n disgyn allan o’r glust ar ei ben ei hun. Fodd bynnag, weithiau gall cwyr gronni yn yn nhiwb y glust sy’n achosi pigyn clust, colli clyw, cosi, Tinitws, neu bendro.

Os ydych chi’n meddwl bod gennych gwyr clustiau, nad ydych wedi cael llawdriniaeth ar y glust, ac nad oes twll ym mhilen eich clust, darllenwch sut i drin problem gwyr clustiau.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.