Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Tinitws

Nid yw tinitws yn glefyd neu’n salwch, ond yn hytrach, dyma’r enw a roddir i synhwyro synau yn y pen a/neu’r glust. Gall y synau fod fel tincial cloch, hisian, suo, sŵn dŵr, neu chwibanu, neu gall fod yn rhyw sŵn arall yn gyfan gwbl, neu gall swnio fel cerddoriaeth.

Gan amlaf achosir Tinitws gan golli clyw, neu’n fwy penodol, gan ddifrod i’r organ clyw neu’r llwyb clyw. Os hoffech i’ch tinitws gael ei ymchwilio ymhellach, yn enwedig os yw e mewn un glust yn unig, neu os ydych yn credu bod eich tinitws yn mynd yn drech na chi, gofynnwch i ymarferydd gofal iechyd eich cyfeirio i’r Adran Awdioleg ar gyfer apwyntiad gyda gweithiwr proffesiynol sydd wedi’i hyfforddi’n arbennig.

Os yw tinitws yn cael effaith ar eich iechyd meddwl, edrychwch ar ein hadnoddau iechyd meddwl neu siaradwch â’ch ymarferydd gofal iechyd.

Mae’r gwefannau canlynol yn rhoi rhagor o wybodaeth am tinitws:

 

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content