Ffisiotherapi ar gyfer Cleifion Strôc

Mae ffisiotherapyddion yn rhan o’r daith strôc, o dderbyniad i Ysbyty Athrofaol Cymru i’r uned adsefydlu strôc yn YALl ac yn y tîm rhyddhau’n gynnar â chymorth yn y gymuned. Maent yn gweithio ochr yn ochr â therapyddion eraill i wella gweithrediad a symudiad yn dilyn strôc.

Bydd cadw’ch hun yn actif a dysgu sut i ofalu am effeithiau strôc yn eich ffordd eich hun yn eich helpu i reoli’ch cyflwr sy’n addas i chi. Fe welwch rai adnoddau defnyddiol ar y dudalen hon gan gynnwys ymarferion a gweithgareddau i’ch helpu i wella’n dda ar ôl strôc.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content