Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ffisiotherapi ar gyfer Cleifion Strôc

Mae ffisiotherapyddion yn rhan o’r daith strôc, o dderbyniad i Ysbyty Athrofaol Cymru i’r uned adsefydlu strôc yn YALl ac yn y tîm rhyddhau’n gynnar â chymorth yn y gymuned. Maent yn gweithio ochr yn ochr â therapyddion eraill i wella gweithrediad a symudiad yn dilyn strôc.

Bydd cadw’ch hun yn actif a dysgu sut i ofalu am effeithiau strôc yn eich ffordd eich hun yn eich helpu i reoli’ch cyflwr sy’n addas i chi. Fe welwch rai adnoddau defnyddiol ar y dudalen hon gan gynnwys ymarferion a gweithgareddau i’ch helpu i wella’n dda ar ôl strôc.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content