Helpu eich hun

Adnoddau cyffredinol ydy’r rhain, heb eu teilwra i anghenion unigolyn, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud y canlynol bob tro cyn defnyddior adnoddau hyn. 

  • Gwyliwch neu ddarllenwch yr adnodd yn llawn bob amser cyn ei ddefnyddio. Dylech chi bwyso a mesur – ai dyma’r adnodd gorau i chi? A ydych chi’n hyderus y byddwch chi’n gallu gwneud yr ymarferion? Os mai ‘na’ yw’r ateb, yna dylech chi roi cynnig ar rywbeth rydych chi’n teimlo’n hyderus ag ef.  
  • Os ydych chi’n dilyn dosbarth am y tro cyntaf, rydym yn argymell gweithio’n raddol tuag at y dosbarth llawn. Dylech chi stopio’r fideo a gorffwys os oes angen.   
  • Gwnewch yn siwr nad oes rhwystrau o’ch cwmpas a bod gennych chi ddigon o le i wneud ymarfer corff yn ddiogel.   
  • Gosodwch arwyneb cadarn i gael gwell cynhaliaeth i’r corff os byddwch angen un. Mae’n bwysig gwisgo esgidiau cyfforddus a chadarn bob amser wrth ymarfer.   
  • Os byddwch chi wedi gwneud mwy o ymarfer corff nag arfer, mae teimlo’r cyhyrau wedi cyffio y diwrnod wedyn yn gyffredin. Bydd hyn yn lleihau wrth i chi ymarfer mwy. Fodd bynnag, os byddwch chi mewn poen, neu’n dioddef pendro neu ddiffyg anadl difrifol wrth wneud ymarfer corff, dylech chi roi’r gorau iddi yn syth.  
  • Dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Mae llawer o bobl yn cael eu digalonni gan y syniad o wneud ymarfer corff traddodiadol. Os mai felly yr ydych chi’n teimlo, dechreuwch trwy feddwl pa weithgareddau rydych chi’n eu mwynhau a sut y gallwch chi gynnwys mwy o symud yn eich trefn ddyddiol. Mae pob symudiad yn cyfrif.
  • Cael hwyl wrth symud
  • Symud mwy mewn bywyd bob dydd
  • Bod yn actif gydag anabledd

Mae llawer o fideos ar gael ar-lein. Maer holl fideos hyn wediu cynllunio ar gyfer pobl â chyflyrau Niwrolegol. 

Fideos Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro  

Sesiynau ar eich eistedd 

Sesiynau dwysedd cymedrol 

Sesiynau Dwysedd Uchel 

Sesiynau ymestyn 

Fideos gan elusennau 

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content