Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Metatarsus Adductus

Metatarsus Adductus yw’r enw ar flaendroed sy’n troi am i mewn at linell canol y corff mewn baban newydd-anedig.

Mae’n gyflwr ar adeg geni’r baban a chredir ei fod yn ymwneud â lleoliad troed y baban yn y groth. Fel arfer, bydd y droed yn gwella gydag amser. Mae’r traed yn normal, does dim unrhyw anffurfiadau esgyrn na meinweoedd meddal. Fydd hyn ddim yn achosi unrhyw broblemau cerdded yn y dyfodol.

Baby feet / Traed baban

Os oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau am y wybodaeth hon, cysylltwch ag Adran Cleifion Allanol Dolffin ar 02921 847577.

Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4XW

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content