Ffisiotherapi Plant –
Triniaeth Troed Glwb a Phonseti

Mae gwasanaeth Ponseti yn cynnig asesiad llawn a thriniaeth i blant sydd ag anffurfiadau traed strwythurol. Mae hyn yn cynnwys cyflyrau fel Troed Glwb (Talipes Equinovarus Cynhenid), Vertical Talus a Metatarsus Adductus Cynhenid yn ogystal ag anffurfiadau traed eraill.

Noah's Ark Children's Hospital for Wales, Ysbyty Plant Cymru

Cafodd ein clinig ei sefydlu yn 2005 ac mae’n cynnwys tîm o Lawfeddygon Orthopaedig Pediatrig Ymgynghorol a Ffisiotherapyddion Arbenigol.     

Dull Pontseti   

Mae’r gwasanaeth hwn yn dilyn dull Ponseti fel y brif driniaeth ar gyfer Troed Glwb. Mae cwnsela cyn-geni yn cael ei gynnig yn dilyn diagnosis yn y sgan 20 wythnos. Mae’r clinig yn digwydd yn wythnosol, gyda thriniaeth fel arfer yn dechrau ddwy neu dair wythnos ar ôl genedigaeth y plentyn. Mae’r cyfnod castio yn gyfres o gastiau wythnosol uwchben y pen-glin i drin a chywiro safle’r droed yn ysgafn.

Efallai y bydd angen tenotomi Achilles ar y plentyn sy’n aml yn cael ei berfformio o dan anesthetig lleol mewn clinig. Yn dilyn hyn, mae angen tair wythnos arall o gastio, yna trosglwyddo i Ffrâm Cipio Traed. Mae’r ffrâm yn cael ei gwisgo am 23 awr y dydd am 12 wythnos, yna yn y nos ac ar adegau o’r dydd pan fydd eich plentyn yn cysgu nes ei fod yn 5 oed.     

Tîm Pontseti  

 

  • Olga Bizby, Ffisiotherapydd Pediatrig Arbenigol
  • Natalie Morgan, Ffisiotherapydd Pediatrig Arbenigol
  • Amelia Stubbs, Ffisiotherapydd Pediatrig
  • Clare Carpenter, Llawfeddyg Orthopaedig Ymgynghorol

  

Gwefannau defnyddiol

Prif gysylltiadau

Atgyfeiriadau ac apwyntiadau: Ysgrifenyddion Orthopaedig Pediatrig 

Ffoniwch: 02920 748034
E-bost: ponseti.cav@wales.nhs.uk  

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content