Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ffisiotherapi Cleifion Allanol i Blant

Dysgwch ragor am y gwahanol wasanaethau ffisiotherapi plant allanol drwy glicio ar y botymau isod.

Ffisiotherapi Cymunedol i Blant a Ffisiotherapi Cleifion Allanol i Blant

Ffisiotherapi ar gyfer datblygiad plant a chyflyrau plentyndod

Ffisiotherapi Plant ar gyfer Ffibrosis Systig

Wedi’i leoli yn Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru

Anhwylderau Niwrogyhyrol

Y gwasanaeth ffisiotherapi niwrogyhyrol arbenigol

Clefyd Esgyrn Metabolig

Ffisiotherapi plant ar gyfer llechau, Osteoporosis a Clefyd Esgyrn Brau 

Triniaeth Phonseti

Ffisiotherapi plant ar gyfer anffurfiadau traed strwythurol

Rhiwmatoleg

Ffisiotherapi blant ar gyfer amrywiaeth eang o gyflyrau llidiol.

Cyflyrau Cyffredin

Cyflyrau cyffredin sy’n cael eu trin gan yr Adran Ffisiotherapi i Blant
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content