Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ffisiotherapi Plant ar gyfer
Cyflyrau Esgyrn Metabolaidd

Maer gwasanaeth newydd hwn yn Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru ar gyfer plant sydd â chlefydau esgyrn metabolig fel: 

Noah's Ark Children's Hospital for Wales, Ysbyty Plant Cymru
  • Osteogenesis Imperfecta (a elwir hefyd yn Esgyrn Brau)
  • Hypophosphataemia cysylltiedig ag X
  • Osteoporosis Idiopathig Ieuenctid
  • A chyflyrau esgyrn metabolaidd prin eraill
healthy bone and osteoporosis bone - direct comparison

Mae’r tîm amlddisgyblaethol hwn dan arweiniad Endocrinolegydd Pediatrig yn cynnwys Ffisiotherapydd, Therapydd Galwedigaethol, Uwch Ymarferydd Nyrsio, Seicolegydd Clinigol, Fferyllydd a Deietegydd.  

Mae’r ffisiotherapydd yn gweithio ochr yn ochr â’r tîm i asesu, cynghori ac addysgu cleifion a theuluoedd, a chyfeirio at gydweithwyr ffisiotherapi sy’n gweithio mewn lleoliadau nes at y cartref yn ôl yr angen.

Ein nod yw cydweithio ac rydym yn awyddus i gefnogi therapyddion lleol, yn ogystal â phlant a’u teuluoedd i rymuso rheolaeth y cyflyrau hyn. 

Bydd atgyfeiriadau at y gwasanaeth hwn yn cael eu gwneud drwy atgyfeiriadau gan Feddyg Teulu neu Feddyg Ymgynghorol at y gwasanaeth Endocrinoleg Bediatrig.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content