Ffisiotherapi Plant ar gyfer
Clefyd Esgyrn Metabolig

Maer gwasanaeth newydd hwn yn Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru ar gyfer plant yn ne a chanolbarth Cymru sydd â chlefydau esgyrn metabolig fel:  

  • Llechau ac osteomalacia 
  • Osteoporosis 
  • Clefyd Esgyrn Brau 
  • Dysplasia Ffibrog
Noah's Ark Children's Hospital for Wales, Ysbyty Plant Cymru

Mae’r tîm hwn yn cynnwys Ffisiotherapydd, Therapydd Galwedigaethol, Ymarferydd Nyrsio Uwch, Seicolegydd Clinigol, Fferyllydd, Deietegydd ac Ymgynghorwyr Endocrinaidd. Mae’r ffisiotherapydd yn gweithio ochr yn ochr â’r tîm i asesu, cynghori ac addysgu cleifion a theuluoedd, a chyfeirio at gydweithwyr ffisiotherapi sy’n gweithio mewn lleoliadau nes at y cartref yn ôl yr angen.

Ein nod yw cydweithio ac rydym yn awyddus i gefnogi therapyddion lleol, yn ogystal â phlant a’u teuluoedd i rymuso rheolaeth y cyflyrau hyn. 

Gwefannau defnyddiol

Mae adnoddau defnyddiol a thaflenni gwybodaeth i deuluoedd a phlant gydag osteogenesis imperfecta ar wefan Cymdeithas Esgyrn Brau, sy’n cael eu creu gan grŵp cenedlaethol o’r enw POINT sy’n cydweithio gyda ni.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.