Ffisiotherapi Niwrogyhyrol i Blant

Mae’r gwasanaeth ffisiotherapi niwrogyhyrol arbenigol wedi ei leoli yn Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru.

Noah's Ark Children's Hospital for Wales, Ysbyty Plant Cymru

Bydd ffisiotherapydd yn cymryd rhan yng ngofal a rheoli cleifion sydd ag anhwylderau niwrogyhyrol ar draws de-ddwyrain Cymru.

Mae’r gwahanol fathau o anhwylderau niwro-gyhyrol yn cynnwys:

 • Dystroffi’r Cyhyrau Duchenne 
 • Dystroffi’r Cyhyrau Becker 
 • Dystroffi Cyhyrol Gwregysau’r Aelodau 
 • Dystroffi Cyhyrol Cynhenid – Bethlem, Ullric, Asgwrn Cefn Anhyblyg, diffyg Merosin 
 • Dystroffi’r Cyhyrau Facioscapulohumeral 
 • Dystroffi’r Myotonig 
 • Niwropathïau Ymylol – Charcot-Marie Tooth / Niwropathi Modur Synhwyraidd Etifeddol 
 • Myopathïau Cynhenid – Nemaline, Myotubular, Craidd Canolog 
 • Syndrom Myasthenig Cynhenid 
 • Astroffi’r Cyhyrau Sbinol – Math I, Math II a Math III

Fel arfer mae cleifion yn cael eu hadolygu ochr yn ochr â niwrolegydd pediatrig ac ymgynghorydd gofal mewn clinig i helpu i gefnogi, cynghori a chydlynu eu gofal lleol.

Bydd y ffisiotherapydd arbenigol yn adolygu ac yn asesu cleifion yn glinigol bob 6-12 mis er mwyn monitro gweithgaredd y cleifion a chynghori ar ymyrraeth amserol gyda’r tîm amlddisgyblaethol ehangach. Bydd y ffisiotherapydd yn cysylltu â’r claf a’i deulu pan fydd yn cael llawdriniaeth.

Mae cyfranogiad therapi yn cynnwys:   

 • Cyngor arbenigol ymarferol i’r claf, ei deulu a’i ysgol 
 • Rhaglenni ymarfer corff neu ymestyniadau
 • Defnyddio offer megis fframiau cerdded, fframiau sefyll, cadeiriau olwyn, orthoteg 

Gwefannau defnyddiol

Manylion cyswllt

Rhif ffôn: 02921 841960   

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content