Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ffisiotherapi a Chlefyd Parkinson

Mae asesiad a chymorth ffisiotherapi ar gael yn yr adran Ffisiotherapi Niwroleg i Gleifion Allanol. Gallwch chi gael eich cyfeirio gan eich meddyg teulu neu arbenigwr, neu gallwch hunangyfeirio. Mae’n rhaid i chi gael diagnosis niwrolegol i gael mynediad i’r gwasanaeth hwn. 

Mae ymarfer corff yn rhan bwysig iawn o reoli Clefyd Parkinson ac rydym yn cynnig cyngor a chefnogaeth er mwyn teilwra hyn i chi, sy’n bwysig hyd yn oed os mai symptomau ysgafn iawn sydd gennych chi. Un o’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig yw dosbarth ymyrraeth gynnar Clefyd Parkinson. 

 • Mae Tîm Arbenigol Clefyd Parkinson Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro hefyd wedi cynhyrchur My Parkinson’s App, syn adnodd rhyngweithiol ar y we i rymuso a rhoi gwybodaeth i bobl syn byw gyda Chlefyd Parkinson au teuluoedd i helpu i reolir cyflwr. 

Wrth i chi ddefnyddio adnoddau ymarfer corff ar-lein, rydym yn argymell:

 • Gwyliwch neu ddarllenwch yr adnodd yn llawn bob amser cyn ei ddefnyddio. Dylech chi bwyso a mesur – ai dyma’r adnodd gorau i chi? A ydych chi’n hyderus y byddwch chi’n gallu gwneud yr ymarferion? Os mai ‘na’ yw’r ateb, yna dylech chi roi cynnig ar rywbeth rydych chi’n teimlo’n hyderus ag ef.  
 • Os ydych chi’n dilyn dosbarth am y tro cyntaf, rydym yn argymell gweithio’n raddol tuag at y dosbarth llawn. Dylech chi stopio’r fideo a gorffwys os oes angen.   
 • Gwnewch yn siwr nad oes rhwystrau o’ch cwmpas a bod gennych chi ddigon o le i wneud ymarfer corff yn ddiogel.   
 • Gosodwch arwyneb cadarn i gael gwell cynhaliaeth i’r corff os byddwch angen un. Mae’n bwysig gwisgo esgidiau cyfforddus a chadarn bob amser wrth ymarfer.   
 • Os byddwch chi wedi gwneud mwy o ymarfer corff nag arfer, mae teimlo’r cyhyrau wedi cyffio y diwrnod wedyn yn gyffredin. Bydd hyn yn lleihau wrth i chi ymarfer mwy. Fodd bynnag, os byddwch chi mewn poen, neu’n dioddef pendro neu ddiffyg anadl difrifol wrth wneud ymarfer corff, dylech chi roi’r gorau iddi yn syth.

Manylion Cyswllt

 • Arbenigwyr Nyrsio Clefyd Parkinson Gerontoleg:02920 313838 
 • Nyrs Arbenigol Clefyd Parkinson Niwroleg: 02920 743684
 • Adran Therapi Iaith a Lleferydd Oedolion:  02920743012
  E-bost: cav.sltoutpatients@wales.nhs.uk
 • Cleifion Allanol Niwroleg Ffisiotherapi:  02921835321 
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content