Therapi Galwedigaethol mewn Iechyd Meddwl

Rydyn ni’n Therapyddion Galwedigaethol sy’n gweithio gydag Oedolion sy’n byw yn rhanbarth Caerdydd a Bro Morgannwg sy’n profi amrywiaeth o anawsterau iechyd meddwl. Rydyn ni’n gweithio mewn gwahanol leoliadau gan gynnwys ysbytai, timau iechyd meddwl cymunedol a thimau arbenigol ar gyfer cleifion allanol.

Group of adults

Rydyn ni’n gweithio gyda chi i’ch helpu i wneud y pethau pob dydd rydych chi eu heisiau, eu hangen neu mae disgwyl i chi eu gwneud. Rydyn ni’n galw’r pethau bob dydd hyn yn “Galwedigaethau”. Mae galwedigaethau yn gallu bod yn bwysig iawn a helpu i lunio’r ffordd rydych chi eisiau byw.

Rydyn ni’n gweithio gyda chi i wella eich iechyd meddwl. Pan fyddwn ni’n cael trafferth gyda’n hiechyd meddwl gall hyn wneud galwedigaethau’n anodd.

Mae galwedigaethau yn gallu cael eu disgrifio fel a ganlyn:

Beth sydd angen i mi ei wneud

  • Gofalu amdanoch chi eich hun ac eraill wrth wisgo, ymolchi, bwyta, cysgu a gofal personol.

Beth mae’n rhaid i mi ei wneud

  • Gwaith tŷ, gwaith, astudio, hyfforddiant, gwirfoddoli, dysgu sgiliau a gwybodaeth newydd.

Beth rydw i eisiau ei wneud

  • Cael hwyl, ymlacio a chael amser i wneud hobïau a diddordebau

Sut bydd Therapi Galwedigaethol yn gallu fy helpu i?

Mae Therapi Galwedigaethol yn gallu gwella eich iechyd meddwl a chorfforol drwy eich helpu i edrych ar yr hyn rydych chi’n ei wneud bob dydd a chanolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig i chi. Mae Therapi Galwedigaethol yn gallu cynnig cymorth ym mhob rhan o’ch bywyd, eich helpu i osod nodau realistig a gweithio tuag at gyrraedd y rhain.

Sad emojis and a hand lifting up a happy emoji

Ydy Therapi Galwedigaethol yn gallu gwella fy iechyd meddwl?

Mae Therapi Galwedigaethol yn gallu gwella eich iechyd meddwl a chorfforol drwy eich helpu i edrych ar yr hyn rydych chi’n ei wneud bob dydd a chanolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig i chi. Mae Therapi Galwedigaethol yn gallu cynnig cymorth ym mhob rhan o’ch bywyd, eich helpu i osod nodau realistig a gweithio tuag at gyrraedd y rhain.

Beth alla i wneud i helpu i reoli fy nghyflwr?

Mae gwneud newidiadau i rai meysydd yn eich bywyd yn gallu helpu i wella eich iechyd meddwl a chorfforol. Cliciwch ar y dolenni isod i ddod o hyd i strategaethau i’ch helpu i wneud y newidiadau hynny.

Mae Therapi Galwedigaethol mewn Iechyd Meddwl yn gweithio mewn gwahanol wasanaethau. Gallwch ddarllen am rai o’r rhain yn y dolenni isod.

Timau Iechyd Meddwl Cymunedol

Atgyfeiriadau

Os ydych chi’n teimlo y byddech chi neu eich anwyliaid yn elwa o fewnbwn Therapi Galwedigaethol, siaradwch â’ch tîm clinigol neu eich meddyg teulu.

Mae ein holl Therapyddion Galwedigaethol wedi’u cofrestru’n broffesiynol gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC). Mae’r sefydliad hwn yn cadw cofrestr o Weithwyr Iechyd a Gofal Proffesiynol gan gynnwys Therapyddion Galwedigaethol sy’n bodloni’r safonau angenrheidiol ar gyfer eu hyfforddiant, eu sgiliau proffesiynol, eu hymddygiad a’u hiechyd. Gwiriwch y Gofrestr a dod o hyd i weithiwr iechyd a gofal proffesiynol cofrestredig.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content