Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Deiet a Sglerosis Ymledol

I’r rhan fwyaf o bobl sydd â Sglerosis Ymledol (MS), mae’r deiet gorau yn un iach ac amrywiol.

Y pwyntiau allweddol yw:

  • Gallai deiet cytbwys a phwysau iach eich helpu i reoli eich MS.
  • Anelwch am ddeiet cytbwys fel eich bod yn cael digon o’r prif faetholion: carbohydradau, brasterau, proteinau, fitaminau a mwynau.
  • Nid oes ‘deiet MS’ sydd wedi’i brofi i helpu i drin sglerosis ymledol. Mae dietau arbennig/amgen fel The Swank, McDougall, Paleo neu Best Bet yn gwahardd rhai bwydydd, felly os ydych yn rhoi cynnig arnyn nhw, byddwch yn ofalus i beidio â cholli maetholion hanfodol.
  • Gwnewch gynllun ar gyfer eich deiet sy’n helpu eich anghenion personol eich hun – i helpu gyda blinder, y bledren neu’r coluddyn, anawsterau llyncu neu gadw pwysau iach.
  • Os oes angen help arnoch gyda phrydau bwyd – gyda chynllunio, siopa, paratoi neu glirio – gofynnwch i’ch Meddyg Teulu neu’ch nyrs MS am asesiad therapydd galwedigaethol ac atgyfeiriad at ddeietegydd. Gallan nhw helpu i sicrhau y gallwch gael deiet da, a’ch helpu i fwyta’n iach o fewn eich cyllideb.

Mae gan y fideo hwn wybodaeth ddefnyddiol am fwyta deiet cytbwys: 

Os hoffech gael rhagor o gymorth gyda’ch deiet, neu os hoffech gael help i reoli eich pwysau (naill ai os ydych dan bwysau neu dros bwysau), yna gofynnwch i’ch Meddyg Teulu neu’ch tîm MS eich cyfeirio at ddeietegydd am gyngor unigol.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content