Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cawl Madarch a Chnau Castan

Bwydo: 4

Cyfanswm yr Amser: 45 munud

Cynhwysion:

 • 1 llwy fwrdd o olew olewydd
 • 1 winwnsyn mawr, wedi’i dorri’n fân
 • 3 ewin garlleg, wedi’u torri’n fân
 • 1 llwy fwrdd o deim sych
 • 400g o fadarch cnau castan, wedi’u trimio a’u sleisio
 • 900ml o stoc llysiau isel mewn halen, wedi’i wneud gydag 1 ciwb stoc
 • 100g o gnau castan cyfan wedi’u coginio

Dull

 1. Cynheswch yr olew olewydd mewn padell fawr ac ychwanegwch y winwnsyn, y garlleg a’r teim. Tro-ffriwch am 5 munud.
 2. Ychwanegwch y madarch a’u coginio ar wres uchel am tua 5 munud nes eu bod wedi crebachu. Ychwanegwch y stoc llysiau a’r cnau castan a’u mudferwi am 15 munud.
 3. Rhowch y cawl mewn blendiwr a’i gymysgu nes ei fod yn llyfn. Arllwyswch ef i mewn i’r badell, ei droi a’i gynhesu.
 4. Gweinwch gyda rhôl fara gwenith cyflawn fel ffeibr ychwanegol

Hefyd yn yr adran hon

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content