Cawl Madarch a Chnau Castan

Bwydo: 4

Cyfanswm yr Amser: 45 munud

Cynhwysion:

 • 1 llwy fwrdd o olew olewydd
 • 1 winwnsyn mawr, wedi’i dorri’n fân
 • 3 ewin garlleg, wedi’u torri’n fân
 • 1 llwy fwrdd o deim sych
 • 400g o fadarch cnau castan, wedi’u trimio a’u sleisio
 • 900ml o stoc llysiau isel mewn halen, wedi’i wneud gydag 1 ciwb stoc
 • 100g o gnau castan cyfan wedi’u coginio

Dull

 1. Cynheswch yr olew olewydd mewn padell fawr ac ychwanegwch y winwnsyn, y garlleg a’r teim. Tro-ffriwch am 5 munud.
 2. Ychwanegwch y madarch a’u coginio ar wres uchel am tua 5 munud nes eu bod wedi crebachu. Ychwanegwch y stoc llysiau a’r cnau castan a’u mudferwi am 15 munud.
 3. Rhowch y cawl mewn blendiwr a’i gymysgu nes ei fod yn llyfn. Arllwyswch ef i mewn i’r badell, ei droi a’i gynhesu.
 4. Gweinwch gyda rhôl fara gwenith cyflawn fel ffeibr ychwanegol

Hefyd yn yr adran hon

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content