Cinio Nadolig Haws

Bwydo: 4

Cyfanswm yr Amser: 10 – 15 munud

Cynhwysion:

 • 1 x tun (mawr) 567g o datws, mewn dŵr
 • 1 x tun 290g o bys, mewn dŵr
 • 1 x tun 300g o foron, mewn dŵr
 • 1 x tun 325g o india-corn, mewn dŵr
 • Pecyn 125g o dwrci/cyw iâr/ham wedi’i goginio a’i sleisio
 • Gronynnau grefi â llai o halen
 • 4 llwy fwrdd o saws llugaeron (dewisol)

Dull

 1. Agorwch a rinsiwch y tatws tun cyn eu rhannu rhwng 4 plât y gellir eu rhoi mewn micro-don. Ailadroddwch hyn ar gyfer yr holl lysiau tun.
 2. Rhannwch y cig wedi’i goginio rhwng y 4 plât. Cynheswch bob plât yn y ficro-don am 2 i 3 munud ar bŵer llawn. Os nad ydyn nhw’n ddigon cynnes, dylech eu coginio am gyfnodau o 1 funud ar y tro nes eu bod nhw.
 3. Tra bod y llysiau a’r cig wedi’i goginio yn cynhesu, gwnewch y grefi gan ddilyn cyfarwyddiadau’r pecyn.
 4. Unwaith y bydd yr holl fwyd yn boeth iawn, arllwyswch y grefi drosto ac ychwanegwch lwy fwrdd o saws llugaeron i bob plât (dewisol), yna gweinwch.

Os oes gennych ffwrn, gellir cynhesu’r holl lysiau tun ar yr hob gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y tun.

Hefyd yn yr adran hon

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content