Rheoli eich pwysau

Os ydych dros bwysau, gall colli hyd yn oed cymharol ychydig o bwysau wella eich iechyd cyffredinol. Gall colli 5-10% o bwysau gyfrannu at:

  • Pwysedd gwaed is a cholesterol is
  • Atal a rheoli diabetes
  • Gwella problemau gyda’r cymalau a phroblemau anadlu
  • Teimlo’n fwy heini, yn iachach ac yn fwy hyderus

Ewch i wefan y GIG i gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch wneud newidiadau i’ch deiet a sicrhau pwysau iach, neu gael awgrymiadau a chyngor gan Gymdeithas Ddietegwyr y DU.

Os ydych yn byw yng Nghaerdydd neu Fro Morgannwg ac os hoffech gael rhagor o wybodaeth, gallwch drefnu i weld dietegydd drwy gwblhau a chyflwyno’r ffurflen hunangyfeirio hon.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.