Fideos ac adnoddau

Mae ein tîm o Therapyddion Galwedigaethol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi datblygu sawl adnodd y gallwch fanteisio arnyn nhw gan gynnwys fideos sy’n archwilio agweddau allweddol ar Therapi Galwedigaethol ar gyfer plant a phobl ifanc.

Deall Sut Mae Plant yn Datblygu Sgiliau

Mae’r fideo 31 munud hwn yn rhoi trosolwg defnyddiol o sut mae plant yn datblygu sgiliau a thechnegau newydd er mwyn eich helpu i gefnogi eich plentyn yn y ffordd hon.

Deall Sut Mae Plant yn Defnyddio eu Synhwyrau i Reoleiddio ar gyfer Dysgu a Chwarae

Mae’r fideo 34 munud hwn yn esbonio prosesu synhwyraidd, y rôl y mae’n ei chwarae a sut i helpu plentyn gydag anawsterau prosesu synhwyraidd.

Offer Rheoleiddio Synhwyraidd

Mae’r fideo 9 munud hwn yn rhoi arddangosiad ymarferol o offer a thechnegau sy’n cefnogi plant i reoleiddio’u synhwyrau. Cafodd y fideo ei ddatblygu ar gyfer disgyblion yn ysgolion Bro Morgannwg.

Sut i gael mynediad at Therapi Galwedigaethol i Blant a Phobl Ifanc

Cysylltwch â ni ar 02921 836910 i wneud cais am gymorth. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am ein proses Cais am Gymorth.

Manylion Cyswllt

Therapi Galwedigaethol i Blant a Phobl Ifanc
Llawr 1af, Tŷ Coetir
Ffordd Maes y Coed
Caerdydd
CF14 4HH

Rhif Ffôn: 02921 836 910

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content