COVID Hir (syndrom Ôl-COVID-19)

Nid yw’n anarferol i bobl brofi symptomau Covid-19 am gyfnodau amrywiol o amser yn dibynnu ar ddifrifoldeb y clwyf ac unrhyw cyflyrau iechyd  parhaus.

Disgrifir Long Covid fel a ganlyn: Arwyddion a symptomau sy’n datblygu yn ystod neu ar ôl haint sy’n gyson â COVID-19, sy’n parhau am fwy na 12 wythnos ac nad ydynt yn cael eu hesbonio gan ddiagnosis amgen. Fel arfer, mae’n cyflwyno fel clystyrau o symptomau, sy’n aml yn gorgyffwrdd, sy’n gallu amrywio a newid dros amser ac sy’n gallu effeithio ar unrhyw system yn y corff.
(Cyfeirnod – Canllawiau NICE 2020)

Nid dim ond pobl sy’n cymryd amser i wella ar ôl arhosiad mewn gofal dwys yw COVID hir. Gall hyd yn oed pobl â heintiau cymharol ysgafn gael problemau iechyd parhaol a difrifol a chymryd amser i wella.

Mae cleifion sy’n profi COVID Hir yn adrodd am broblemau gyda:

  1. Blinder Ôl-Covid
  2. Syndrom ôl-ITU
  3. Problemau iechyd parhaus sy’n gysylltiedig â salwch difrifol
  4. Symptomau sy’n amrywio ac yn symud o gwmpas y corf
CAV White
Copyright © 2020 Cardiff and Vale University Health Board | Privacy Policy | Terms | Sitemap