Sut alla i wneud fy mywyd yn ystyrlon?

Pan fyddwn mewn sefyllfa lle rydym yn profi meddyliau a theimladau anodd neu anghyfforddus, mae gennym ddau opsiwn:

1. Gallwn ganiatáu i ni’n hunain diwnio i mewn i’r ‘gwallgofrwydd a’r tywyllwch’ hwnnw – er mwyn caniatáu i’n hymennydd ogofwr gymryd drosodd a gwneud penderfyniadau tymor byr nad ydynt yn ein helpu yn y tymor hir.

Neu, gallwn ddefnyddio ein strategaethau dad-ymasiad i ‘ddadfachu’ ein hunain o’n meddyliau negyddol, a gwneud pethau a fydd o fudd i ni yn y tymor hir.

Unwaith y byddwn wedi dadfachu ein meddyliau a’n teimladau anodd, mae angen inni wybod sut yr ydym am ymateb iddynt.

Dychmygwch fod eich bywyd fel helfa drysor:

 • Y trysor claddedig yw eich nodau – y pethau rydych am eu cyflawni yn eich bywyd. Gall y rhain fod yn drysorau bach rydych chi’n dod o hyd iddyn nhw bob dydd, neu’n gist drysor fawr rydych chi’n treulio blynyddoedd yn ceisio dod o hyd iddi.
 • Mae eich gwerthoedd fel eich cwmpawd. Maen nhw’n eich helpu i lywio’ch ffordd trwy fywyd, a darganfod y ffordd rydych chi am gyrraedd y trysor claddedig. Maen nhw’n dweud wrthych chi beth sy’n bwysig a beth sy’n ystyrlon fel y gallwch chi gael bywyd bodlon, ystyrlon.

Cymerwch eiliad i ystyried eich gwerthoedd. Sut ydych chi eisiau byw eich bywyd? Beth sy’n ei wneud yn ystyrlon?

Os ydych chi’n cael trafferth adnabod eich gwerthoedd, efallai y byddwch chi’n dod o hyd i rai syniadau yma.

Gosod nodau ac adeiladu bywyd ystyrlon

 • Efallai na allwch chi wneud popeth roeddech chi’n arfer ei wneud. Efallai y bydd radio doom and gloom yn dweud wrthych na fyddwch byth yn gallu gwneud y pethau rydych yn eu mwynhau, ac na fyddwch byth yn gwella
 • Ond dim ond oherwydd na allwch chi wneud pethau yn y ffordd yr oedden ni’n arfer ei wneud, nid yw hynny’n golygu na allwch chi fyw bywyd ystyrlon o hyd!
  • Dim ond oherwydd nad oes gennych chi’r egni i chwarae allan a chwympo gyda’ch plant, nid yw hynny’n golygu na allwch chi gysylltu â nhw. Gallwch chi ddal i chwarae gemau bwrdd gyda’ch gilydd, darllen stori … Hyd yn oed chwarae llewod cysgu!
  • Efallai y bydd eich ymennydd caveman yn dweud wrthych ei fod yn eich gwneud yn rhiant drwg os na allwch wneud y pethau yr oeddech yn arfer eu gwneud. Ond oni fyddai’n well gennych wneud pethau i gysylltu ag eraill sydd o fewn eich gallu, yn hytrach na gwneud eich hun yn flinedig, yn sarrug a chreu amgylchedd lle mae’n anodd meithrin y perthnasoedd hynny?

Nodau SMART

 • Gall nodau fod yn strwythuredig neu’n anstrwythuredig
  Efallai y byddwch chi’n dweud “Hoffwn roi cynnig ar hynny un diwrnod” – nod anstrwythuredig yw hwn. Maent yr un mor werthfawr â nodau strwythuredig!
 • Ond os ydych chi am gael mwy o strwythur, efallai yr hoffech chi greu nodau SMART.
 • Mae hyn yn sefyll am Gyraeddadwy, Amserol, Mesuradwy, Penodol, Synhwyrol, Synhwyrol.
 
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.