Traceostomi

Os cawsoch eich derbyn i’r ysbyty gyda COVID-19, efallai eich bod wedi cael tiwb traceostomi wedi’i osod.

Tiwb bach yw tiwb traceostomi sy’n cael ei osod yn y gwddf sy’n eistedd y tu mewn i’r bibell wynt, gan ddarparu mynediad mwy uniongyrchol i’r ysgyfaint. Mae’n cael ei fewnosod i’ch helpu i anadlu trwy ganiatáu llwybr uniongyrchol i’r ysgyfaint, galluogi sugno i helpu i gael gwared ar secretiadau (fflem) o’r ysgyfaint, ac atal poer rhag mynd i’r llwybr anadlu.

Mae cael traceostomi yn effeithio ar allu cleifion i siarad a llyncu.

Darllenwch ragor o wybodaeth am yr effaith y gallai eich traceostomi fod yn ei chael, y cymorth y byddwch yn ei gael gan y tîm Therapi Iaith a Lleferydd, a chamau dileu traceostomi

Darllenwch yma i gael gwybodaeth am y Dyfais Llyncu ac Adsefydlu Llais EMST150. 

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.