Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Traceostomi

Os buoch chi yn yr ysbyty gyda COVID-19, efallai eich bod chi wedi cael tiwb traceostomi.

Tiwb bach sy’n cael ei osod i mewn yn y gwddf yw tiwb traceostomi. Mae’r tiwb y tu mewn i’r bibell wynt ac felly yn fynediad mwy uniongyrchol i’r ysgyfaint. Mae’n cael ei osod i’ch helpu i anadlu am ei fod yn llwybr uniongyrchol i’r ysgyfaint. Gellir sugno drwyddo er mwyn cael gwared ar secretiadau (fflem) o’r ysgyfaint, ac atal poer rhag mynd i mewn i’r llwybr anadlu. 

Mae traceostomi yn effeithio ar allu cleifion i siarad a llyncu.

Darllenwch ragor o wybodaeth am effeithiau posibl traceostomi, y gefnogaeth y byddwch yn ei chael gan y tîm Therapi Lleferydd ac Iaith, a’r hyn sy’n digwydd pan fydd tiwb traceostomi yn cael ei dynnu.

Darllenwch wybodaeth am Ddyfais Adfer y Llwnc a’r Llais EMST150.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content