Traceostomi

Os buoch chi yn yr ysbyty gyda COVID-19, efallai eich bod chi wedi cael tiwb traceostomi.

Tiwb bach sy’n cael ei osod i mewn yn y gwddf yw tiwb traceostomi. Mae’r tiwb y tu mewn i’r bibell wynt ac felly yn fynediad mwy uniongyrchol i’r ysgyfaint. Mae’n cael ei osod i’ch helpu i anadlu am ei fod yn llwybr uniongyrchol i’r ysgyfaint. Gellir sugno drwyddo er mwyn cael gwared ar secretiadau (fflem) o’r ysgyfaint, ac atal poer rhag mynd i mewn i’r llwybr anadlu. 

Mae traceostomi yn effeithio ar allu cleifion i siarad a llyncu.

Darllenwch ragor o wybodaeth am effeithiau posibl traceostomi, y gefnogaeth y byddwch yn ei chael gan y tîm Therapi Lleferydd ac Iaith, a’r hyn sy’n digwydd pan fydd tiwb traceostomi yn cael ei dynnu.

Darllenwch wybodaeth am Ddyfais Adfer y Llwnc a’r Llais EMST150.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content