Cryfder a Stamina

Os ydych yn teimlo’n wan o ganlyniad i dderbyniad i’r ysbyty neu gyfnod o anweithgarwch estynedig, bydd yr ymarferion canlynol yn helpu i wella eich cryfder a’ch stamina.

Mae’r fideos wedi’u cynhyrchu yn unol â’r dull ‘gosod’ o wella, gan ddechrau gydag ymarferion sylfaenol ar lefel un a dod yn fwyfwy heriol wrth i chi gamu i fyny drwy’r lefelau. Gallai eich man cychwyn fod ar unrhyw lefel, felly dechreuwch ble mae’n gyfforddus i chi.

Bydd y cynllun yn eich tywys a’ch cymell wrth weithio tuag at eich nod o wella eich ffitrwydd a’ch helpu i wella. Gellir gwneud yr ymarferion hyn gartref ac nid oes angen unrhyw offer arbenigol arnynt.

CAV White
Copyright © 2020 Cardiff and Vale University Health Board | Privacy Policy | Terms | Sitemap