A oes pethau ymarferol y gallwch eu gwneud i baratoi ar gyfer triniaeth?

Gall triniaeth canser fod yn heriol yn gorfforol ac amharu ar eich bywyd a’ch arferion bob dydd.
Efallai y bydd pethau ymarferol y gallwch eu gwneud i baratoi ar gyfer triniaeth.

Gall fod yn ddefnyddiol ystyried:

 • Pa gynllunio allwch chi ei wneud nawr i’ch helpu i ymdopi yn ystod triniaeth?
 • Beth fydd angen i chi ei flaenoriaethu yn ystod triniaeth?
 • A fydd angen i chi drefnu absenoldeb o’r gwaith?
 • Os oes gennych gyfrifoldebau megis gofalu am ddibynyddion, a oes unrhyw un a allai helpu gyda hyn yn ystod triniaeth?
 • A oes unrhyw gyfrifoldebau eraill y gallai fod angen i chi eu dirprwyo yn ystod triniaeth?
 • A fydd angen unrhyw gymorth arnoch gartref?

Efallai y bydd y daflen Macmillan hon o gymorth: ‘Getting ready for treatment

Cefnogaeth a chymorth pellach:

Mae’r cyngor ar y tudalennau hyn wedi’i gynllunio i’ch helpu i baratoi ar gyfer y driniaeth sydd o’ch blaen a’ch cefnogi hyd at adferiad.

Os oes angen rhagor o gyngor a chymorth arnoch, trafodwch hyn gyda’ch gweithiwr allweddol neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

 • Macmillan Cancer Support:
  0808 808 00 00
 • Maggie’s Cardiff:
  029 2240 8024
 • Tenovus Cancer Care:
  0808 808 1010
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content