Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cyflwyniad i ymarfer corff

Mae ymarfer corff yn fath o weithgaredd corfforol; yr hyn sy’n ei osod ar wahân yw ei fod wedi’i strwythuro a bod ganddo nod penodol.

Mae ymarfer corff yn rhan bwysig o weithgarwch corfforol a gall helpu gyda rheoli tasgau a swyddogaethau dyddiol, fel mynd i fyny ac i lawr y grisiau neu chwarae gyda phlant neu wyrion ac wyresau.

Mae iddo lawer o ffurfiau; un ffordd o strwythuro eich trefn ymarfer corff yw meddwl FITT (Amlder, Dwysedd, Amser a Math).

 • Amlder – pa mor aml yr wythnos y byddwch yn gwneud yr ymarfer. Ar gyfer ymarferion cryfhau bydd angen i chi eu gwneud o leiaf 3 gwaith yr wythnos, ar gyfer ymarferion aerobig 5 gwaith neu fwy yr wythnos.
 • Dwysedd – pa mor galed fyddwch chi’n gweithio pan fyddwch chi’n eu gwneud. Cofiwch eich sgôr o ymdrech ganfyddedig, lefel 4-6 yw gweithgaredd cymedrol a byddai dros 6 yn weithgaredd egnïol.
 • Amser – pryd ydych chi’n mynd i’w gwneud nhw.
 • Math – beth ydych chi’n mynd i’w wneud, er enghraifft cerdded/loncian/rhedeg neu ymarferion gwrthiant, hyfforddiant cylchol neu egwyl Math – beth ydych chi’n mynd i’w wneud, er enghraifft cerdded/loncian/rhedeg neu ymarferion gwrthiant, hyfforddiant cylched neu egwyl.

Bydd y math o ymarfer corff y byddwch yn dewis ei wneud yn dibynnu ar y nod yr ydych yn gweithio tuag ato. Er enghraifft, os yw cerdded i fyny ac i lawr y grisiau yn broblem benodol yna efallai y byddwch am weithio ar gryfhau breichiau a choesau a dygnwch.

Mae’n bwysig bod gennych ryw ffordd o gofnodi neu fesur eich trefn ymarfer corff, mae hyn yn eich helpu i wybod faint rydych wedi’i wneud ac a fu unrhyw welliant.

Nid yw byth yn rhy hwyr i ddechrau ymarfer corff, fodd bynnag gall fod yn broses anodd. Os ydych yn ei chael hi’n anodd cael trefn ymarfer corff yna gallwch siarad â’r tîm Cyn-sefydlu am hyn a byddwn yn eich cefnogi yn hyn o beth. Bydd y math o ymarfer corff y byddwch yn dewis ei wneud yn dibynnu ar y nod yr ydych yn gweithio tuag ato. Er enghraifft, os yw cerdded i fyny ac i lawr y grisiau yn broblem benodol yna efallai y byddwch am weithio ar gryfhau breichiau a choesau a dygnwch.

Mae’n bwysig bod gennych ryw ffordd o gofnodi neu fesur eich trefn ymarfer corff, mae hyn yn eich helpu i wybod faint rydych wedi’i wneud ac a fu unrhyw welliant.

Nid yw byth yn rhy hwyr i ddechrau ymarfer corff, fodd bynnag gall fod yn broses anodd. Os ydych chi’n cael trafferth i gael trefn ymarfer corff yna gallwch chi siarad â’r tîm Cyn-sefydlu am hyn a byddwn ni’n eich cefnogi chi yn hyn o beth.

Nid oes unrhyw reswm pam na allwch barhau â’ch gweithgaredd corfforol yn ystod eich triniaeth. Po fwyaf y byddwch yn ei wneud yn ystod y cyfnod hwn, y gorau fydd y canlyniadau.

Bydd yr ymarferion canlynol yn gwella’ch cryfder a’ch stamina. Bydd y cynllun yn eich arwain a’ch cymell wrth weithio tuag at eich nod o wella’ch ffitrwydd. Gellir gwneud yr ymarferion hyn gartref ac nid oes angen unrhyw offer arbenigol arnynt.

Hefyd yn yr adran hon

Cefnogaeth a chymorth pellach:

Mae’r cyngor ar y tudalennau hyn wedi’i gynllunio i’ch helpu i baratoi ar gyfer y driniaeth sydd o’ch blaen a’ch cefnogi hyd at adferiad.

Os oes angen rhagor o gyngor a chymorth arnoch, trafodwch hyn gyda’ch gweithiwr allweddol neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol

Mae’r cyngor ar y tudalennau hyn wedi’i gynllunio i’ch helpu i baratoi ar gyfer y driniaeth sydd o’ch blaen a’ch cefnogi hyd at adferiad.

Os oes angen rhagor o gyngor a chymorth arnoch, trafodwch hyn gyda’ch gweithiwr allweddol neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

 • Cymorth Canser Macmillan:
  0808 808 00 00
 • Maggie’s Caerdydd:
  029 2240 8024
 • Gofal Canser Tenovus:
  0808 808 1010
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content